Αναγνωρισμένη
Σχολή Χορού
Εβίκης Δαφαλιά
   
 
   Κανονισμοί Σχολής
 
 
 
  1. Η Σχολή λειτουργεί από 8 Σεπτέμβρη έως 30 Ιούνη και ακολουθεί όλες τις Σχολικές γιορτές κ αργίες όπως ορίζει το Υπουργείο Παιδείας. Σε περιπτώσεις προβών και εκδηλώσεων τα μαθήματα θα παραδίδονται και σε ημέρες αργίας πάντα μετά από συνεννόηση με γονείς και μαθητές.
2. Τα δίδακτρα προκαταβάλλονται μέσα στη πρώτη εβδομάδα του κάθε μήνα. Σε περίπτωση προσωρινής διακοπής των μαθημάτων, εκτός σοβαρού προβλήματος υγείας, οι μαθητές δεν απαλλάσσονται από την καταβολή των διδάκτρων για το διάστημα αυτό.
3. Εάν ο μαθητής απουσιάσει από το μάθημα του, οφείλει να το δηλώσει στη διεύθυνση της Σχολής.
4. Κατά την έναρξη της Σχολικής χρονιάς οι μαθητές δηλώνουν το σύνολο των μαθημάτων τους και τις ώρες της κάθε εβδομάδας και δεν μπορούν να τις αλλάξουν παρά μόνο μετά από συνεννόηση με τους καθηγητές και τη διεύθυνση της Σχολής. Έτσι ώστε να μπορούν τα τμήματα να είναι ολιγομελή.
5. Σε περίπτωση που ο μαθητής χάνει ένα ή περισσότερα μαθήματα μπορεί να κάνει την αναπλήρωση μετά από συνεννόηση με τη διεύθυνση και εφόσον είναι εφικτό.
6. Οι μαθητές θα πρέπει να έρχονται για το μάθημά τους τουλάχιστον 10 λεπτά νωρίτερα.
7. Να διατηρούμε καθαρά τα αποδυτήρια και τους υπόλοιπους κοινόχρηστους χώρους της Σχολής
8. Τα τμήματα οργανώνονται σύμφωνα με την ηλικία και την επίδοση των μαθητών και ύστερα από πρόταση των καθηγητών της Σχολής.
9. Οι γονείς να ζητούν πληροφορίες για την πρόοδο των παιδιών τους από τους καθηγητές της Σχολής και να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις. Παρακαλούμε για οποιοδήποτε πρόβλημα ή παράπονο να απευθύνεστε στη διεύθυνση της Σχολής.
10. Παρακαλούμε οι γονείς ή οι μαθητές να ενημερώνουν τους καθηγητές σε περίπτωση κάποιας σοβαρής πάθησης.
11. Δεν επιτρέπεται η παρουσία των γονέων μέσα στη αίθουσα διδασκαλίας, παρά μόνο μετά από άδεια. Κατά τη διάρκεια της Σχολικής χρονιάς θα υπάρχουν "ανοιχτά μαθήματα".
12. Απαγορεύεται το κάπνισμα μέσα στη Σχολή.
13. Παρακαλούμε οι μαθητές να μην αφήνουν χρήματα ή είδη αξίας στα αποδυτήρια. Για τυχόν απώλειες η Σχολή δεν φέρει ευθύνη.
14. Για τους γονείς που επιθυμούν να παραμείνουν στη Σχολή κατά τη διάρκεια της διδακτικής ώρας, υπάρχει χώρος αναμονής.
15. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος, τα κινητά τηλέφωνα είναι απενεργοποιημένα.
16. Σε περίπτωση που η Σχολή χάσει μάθημα, για παράδειγμα λόγω ασθένειας καθηγητή, είναι υποχρεωμένη να αναπληρώσει.