Αναγνωρισμένη
Σχολή Χορού
Εβίκης Δαφαλιά
   
 
   Πρόγραμμα Σχολής Σεπτέμβριος 2021   
 
 
  ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
10:30 - 11:00   Pilates     Pilates
11:00 - 11:30
16:00 - 16:30          
16:30 - 17:00
17:00 - 17:30 Μπαλέτο "Α" degree
(7-10 ετών)
Μπαλέτο "Α" degree
(7-10 ετών)
Μπαλέτο "Β" degree
(14-17 ετών)
Μουσικο-κινητική
αγωγή
(3-5,5 ετών)
17:30 - 18:00 Μπαλέτο "Β" degree
(14-17 ετών)
18:00 - 18:30 Μπαλέτο "Α"φυτώριο
(7-10 ετών)
Μπαλέτο "Α"φυτώριο
(7-10 ετών)
Preparatoire Μπαλέτο
(5-8 ετών)
18:30 - 19:00 Σύγχρονο (εφηβικό) Σύγχρονο I (φυτώριο)
19:00 - 19:30 Μπαλέτο "φυτώριο"
(10-13 ετών)
Pointe Class Μπαλέτο "φυτώριο"
(10-13 ετών)
19:30 - 20:00
20:00 - 20:30 Barre a Terre
Barre a Terre Pilates
20:30 - 21:00 Μπαλέτο (μεσαίο) Μπαλέτο (μεσαίο)  
21:00 - 21:30 Μπαλέτο
(αρχαρίων ενηλίκων)
Σύγχρονο (ενηλίκων)
21:30 - 22:00 Μπαλέτο
(βασικό-αρχαρίων)
Μπαλέτο
(βασικό-αρχαρίω)
22:00 - 22:30  
 
 
Κάθε Σάββατο 10:30-11:30 Σύγχρονο II (φυτώριο), Μπαλέτο "Open Class", Graham (πληροφορίες στη γραμματεία)