Αναγνωρισμένη
Σχολή Χορού
Εβίκης Δαφαλιά
   
 
   Πρόγραμμα Σχολής Σεπτέμβριος 2020   
 
 
  ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
10:30 - 11:00   Pilates Ι     Pilates
11:00 - 11:30
16:00 - 16:30          
16:30 - 17:00 Μπαλέτο "Α" degree
(7-10 ετών)
Μπαλέτο "Α" degree
(7-10 ετών)
Μουσικο-κινητική
αγωγή
(3-5,5 ετών)
17:00 - 17:30 Μπαλέτο "Β" degree
(14-17 ετών)
17:30 - 18:00 Μπαλέτο "Α"φυτώριο
(7-10 ετών)
Μπαλέτο "Β" degree
(14-17 ετών)
Μπαλέτο "Α"φυτώριο
(7-10 ετών)
Preparatoire Μπαλέτο
(6-8 ετών)
18:00 - 18:30
18:30 - 19:00 Μπαλέτο "φυτώριο"
(10-13 ετών)
Μπαλέτο "φυτώριο"
(10-13 ετών)
Σύγχρονο (εφηβικό) Μπαλέτο I
19:00 - 19:30 Pointe Class
19:30 - 20:00
Σύγχρονο (παιδικό) I
20:00 - 20:30 Pointe Class "φυτώριο" Barre a Terre Pointe Class "φυτώριο"
Barre a Terre Pilates
20:30 - 21:00 Μπαλέτο (βασικό) Μπαλέτο (βασικό)
21:00 - 21:30   Σύγχρονο (ενηλίκων)  
21:30 - 22:00 Μπαλέτο
(αρχαρίων ενηλίκων)
Μπαλέτο
(αρχαρίων ενηλίκων)
22:00 - 22:30
 
 
Κάθε Σάββατο 10:30-11:30 Σύγχρονο (παιδικό) II, 11:30-12:30 Graham "Open Class"